قوانین و مقررات

شرایط و قوانین پذیرش سوال:

1.  سوالاتی که به هر شکل، شامل موارد زیر باشند در کوئیزنت مجاز نیست

الف) مغایر با قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و عرف جامعه

ب) نقض حریم شخصی افراد

ج) هر نوع سوال با اهداف سیاسی

د) هر نوع سوال که شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی را مد نظر داشته باشد.

ه) هر نوع سوال یا مسابقه ای که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قصد توهین، تحقیر یا تمسخر یک قوم یا مذهب را داشته باشد.

و) املاء و جمله بندی نادرست

ز) هر سوال بی معنی و بدیهی

نکته: در صورت قرار دادن نادرست گزینه صحیح توسط طراح سوال، کوئیزنت سریعاً جهت حذف مسابقه و بازگشت تمام گردش امتیازها، اقدام می کند.

سایر قوانین و مقررات

هرگونه استفاده از کوئیزنت و شرکت در سوالات به معنی پذیرش شرایط مندرج در این سایت است. کوئیزنت هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد:

1.        کوئیزنت هیچ تعهدی در قبال خسارت مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری ناشی از دسترسی و استفاده شما از این سایت و اپلیکیشن آن ندارد.

2.       هرگونه متن سوال،‌ تصویر، یا موارد مشابه که به کوئیزنت ارسال می شود یا در آن قرار می گیرد غیرمحرمانه، عمومی و غیر قابل تملک تلقی خواهد شد و مسئولیت هرگونه استفاده از آن شامل باز تولید، افشاء، مخابره، نشر، پخش بر عهده فرستنده اطلاعات خواهد بود

3.      کلیه محتواهای ارسال شده متعلق به کوئیزنت خواهد بود و کوئیزنت در استفاده مجدد از محتواهای موجود کاملا مختار و آزاد خواهد بود و کاربران با عضویت و فعالیت در کوئیزنت، این اجازه را به کوئیزنت داده اند

4.       کوئیزنت مختار است هرگونه سوال و یا عکسی که به این سایت ارسال می کنید و یا هر حساب کاربری و اطلاعات دیگری که مربوط به شما و یا ایجاد شده توسط شما باشد را هر زمانی و به هرشکلی که ضروری بداند حذف نماید.

5.       هر لینک و مطلب و ادعایی مربوط به کوئیزنت که به واسطه اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در سایت، بلاگ، یا شبکه های اجتماعی و باقی رسانه ها منتشر می شود مسئولیتش با خود این افراد است و کوئیزنت مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

6.       طراح سوال پس از ارسال سوال حق تغییر یا حذف سوال خود را ندارد.

7.       هر یک از کاربران تنها حق استفاده از یک حساب کاربری اختصاصی را دارد. در صورتی که به هر نحو مشخص شود که یک کاربر با استفاده از دو یا چند حساب کاربری، اقدام به شرکت در یک یا چند مسابقه نموده است، کوئیزنت این اختیار را دارد که علاوه بر محروم نمودن آن شخص از دریافت جایزه یا جوایز مربوط، حساب‌های کاربری آن شخص را مسدود نموده و عضویت وی را ملغی نماید

8.      کاربران باید از طریق رقابت واقعی در تمام بخش های سامانه به جذب امتیاز و الماس اقدام نمایند و در صورت اقدام هر یک از کاربران در خصوص انجام رقابت های غیرواقعی و کسب امتیاز و الماس به هر طریقی، کوئیزنت این اختیار را دارد تا حساب کاربری فرد را مسدود و تمام امتیازات و الماس ها و موجودی ریالی کسب شده را نیز کسر نماید.

9.       امکان تبدیل امتیاز و الماس به ریال در کوئیزنت وجود نخواهد داشت و هرگونه ادعا از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در این باره کذب است.

10.      کوئیز فقط نسبت به اطلاعات و اخبار منتشر شده توسط سرشماره ها، ایمیلها و صفحات مجازی رسمی و اعلام شده ی خود مسئول بوده و هیچ مسئولیتی در قبال پیامک، ایمیل یا متون منتشر شده در سایت ها و صفحات مجازی دیگر ندارد

11.      قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تاثیر این توافق نامه حاکم خواهند بود.

12.     این موارد در هر زمانی و به هر شکلی قابل ویرایش و تغییر است و شما مسئول، مقید و متعهد به رعایت تغییرات احتمالی آینده هستید و مسئولیت مراجعه بعدی و کسب اطلاع از تغییرات احتمالی را می پذیرید.